Renata Lisowska Specjalista Psycholog Kliniczny

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
Od 1998r. prowadzę prywatny gabinet psychologiczny, w którym wykorzystuję doświadczenia z pracy na oddziale psychiatrycznym z osobami dorosłymi oraz z młodzieżą niedostosowaną społeczne.

Prowadzę psychoterapię indywidualną, rodzinną oraz grupową, szeroko wykorzystując metodę ustawień systemowych Berta Hellingera. Specjalizuję się w psychoterapii zaburzeń depresyjnych i lękowych, podejmuję interwencje kryzysowe w sytuacjach straty i żałoby, prowadzę psychoterapię rodzinną.

W latach 1998-2000 szkoliłam się i pracowałam pod okiem nauczycieli w nurcie psychoterapii analitycznej. Od 2000 r. uczestniczyłam w konferencjach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne w oraz przez Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii w Warszawie.

Obecnie specjalizuję się w prowadzeniu grup terapeutycznych, szkoleniowych, superwizyjnych i doradczych metodą ustawień systemowych wg Berta Hellingera. Ukończyłam długofalowe szkolenia dotyczące tej metody. Jestem członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Ustawień Systemowych.

Zajmowałam się prowadzeniem warsztatów skutecznej komunikacji, metod radzenia sobie ze stresem, uczestniczyłam w projektach doskonalących umiejętności zawodowe nauczycieli.
Uczestniczę w szkoleniach, organizowanych przez Polski Instytut Ericksonowski.

Renata Lisowska

Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem.

                                                                                                       Carl Gustav Jung

Psychoterapia Ustawienia Systemowe