Ustawienia systemowe

CO TO SĄ USTAWIENIA SYSTEMOWE?
Metoda ustawień systemowych (ustawianie rodzin) została stworzona przez Berta Hellingera (ur. 1925, Niemcy) jako połączenie dorobku psychoterapeutycznego przedstawicieli kilku kierunków psychoterapii, które poznawał oraz własnych, wieloletnich obserwacji i doświadczeń.
Według Berta Hellingera ta metoda wykracza poza dotychczasowe rozumienie psychoterapii i jej działanie jest związane z oddziaływaniem o charakterze duchowym.
Ustawienia systemowe mogą dotyczyć pracy nad problemami osobistymi, organizacyjnymi (funkcjonowanie w sferze finansowej) a także służyć jako metoda doradcza.
Praktyka ta pozwala zobaczyć własną rodzinę lub społeczność w nowej perspektywie, uzyskać dostęp do rozwiązań, które nie były wiadome wcześniej.

ZAŁOŻENIA:
Losy naszej rodziny z pokolenia na pokolenie wpływają na nasze życie i nie zawsze jest to proces świadomy. Metoda ustawień pokazuje jak wpływy dotyczące ważnych wydarzeń rodzinnych, działające w obszarze energii ukierunkowują nasze wybory. Ujawnienie tych ograniczeń oraz ukrytych dynamik uwikłania pozwala na znalezienie skutecznych i trwałych rozwiązań dla problemów osobistych i relacyjnych. Do podjęcia pracy z własnym ustawieniem konieczne jest sprecyzowanie problemu oraz gotowość do przejmowania odpowiedzialności za własne działanie. Skuteczność tej pracy jest bardzo powiązana z włożonym wysiłkiem oraz motywacją do zmiany. Ustawiane rodzin to metoda pracy nad sobą i własnym rozwojem pozwalająca rozwiązywać problemy rodzinne, kłopoty związane z bliskością, zdrowiem, poczuciem braku zadowolenia z życia, funkcjonowaniem w sferze zawodowej.
Spotkanie odbywa się w grupie 10-15 osobowej. Każde jest całością i ma jednorazowy charakter. Może być pogłębieniem psychoterapii a także indywidualnym, silnym impulsem rozwojowym. W charakterze reprezentanta można uczestniczyć w grupach ustawieniowych wielokrotnie. Zaleca się, natomiast, aby po własnym ustawieniu pozostawić czas na działanie zmiany z przeprowadzonej pracy i powstrzymać się przed próbą powtarzania jej zwłaszcza w sytuacji, kiedy trudno jest przyjąć obraz, który się pojawił w ustawieniu.

PRZYKŁADOWE TEMATY, Z KTÓRYMI MOŻNA PRACOWAĆ METODĄ USTAWIEŃ:
– trudności w relacjach partnerskich, brak związku
– trudności wychowawcze, problemy z dziećmi
– konflikty w rodzinie i pracy
– stany depresyjne i lękowe
– choroby somatyczne
– sukces zawodowy, powodzenie finansowe
– rozwój osobisty

JAK DZIAŁAJĄ USTAWIENIA?
W ustawieniu rodzinnym po krótkiej rozmowie wstępnej uczestnik wybiera z grupy kilka osób, aby reprezentowały członków jego rodziny. Potem ustawia reprezentantów na środku w pewnych, wzajemnych relacjach. Kiedy tylko reprezentant zajmie swoją pozycję w ustawieniu, zaczyna czuć to, co czuje osoba, którą reprezentuje. Ustawienie pomaga zobaczyć jasny obraz tego, co dzieje się w systemie rodzinnym.
Metoda Berta Hellingera daje możliwość skorzystania osobistego nie tylko osobom ustawiającym własny system, także tym, którzy uczestniczą w grupie w charakterze reprezentantów w ustawieniach innych osób. Bardzo często jest się wybieranym do ról, które mają coś wspólnego z własną trudnością lub historią. Zmiana pojawiająca się w ustawieniu, powoduje zazwyczaj zmianę w osobie, dla której ustawienie jest prowadzone.
Samo uczestniczenie w tym procesie w charakterze uczestnika grupy często daje możliwość rozwiązania osobistej trudności, której ono dotyczy.

KORZYŚCI:
– docenienie siły więzi rodzinnych dla rozwoju własnego i osób bliskich /dzieci, partnera/
– zrozumienie przyczyn własnych ograniczeń i uzyskanie dostępu do nowych możliwości uwolnienia się od nich.
– znalezienie dla siebie dobrego miejsca w rodzinie i wśród ludzi
– zrozumienie ukrytego przesłania wynikającego z przeżywanej choroby w celu odzyskania zdrowia i przyjęcia własnego losu.
– naprawienie przerwanych więzi z bliskimi, z którymi nie ma kontaktu.
– możliwość spojrzenia na swoją rodzinę bardziej pozytywnie, z większym szacunkiem i miłością.
Grupy ustawieniowe zawdzięczają swoją wyjątkowość atmosferze skupienia, która towarzyszy całemu spotkaniu oraz wytworzeniu dużego poziomu zaangażowania i silnej integracji grupy.

Psychoterapia Ustawienia Systemowe